KELINE Kábel UTP (U/UTP) 4x2x0,54 CAT 6 305m

Dostupnosť: do týždňa
Popis produktu:

Vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017, netienený kábel s pármi oddelenými plastovým separátorom a s PVC

Podobné produkty