Logitech® G410 Compact Mechanical RGB Keyboard (US International)L

Dostupnosť: do týždňa
Popis produktu:

Ultra­ľah­ká konštruk­cia v štý­le „ten­key­less“ – bez nu­me­ric­kej čas­ti . Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum po­nú­ka všet­ky pod­stat­né klá­ve­sy pre hra­nie a mož­no ju pri­tom

Podobné produkty