PEACH Auto Cross Cut Shredder PS500-40 510912

47,80 €
Dostupnosť: pozajtra
Popis produktu:

Skartovačka PEACH PS500-40 v čiernom prevedení likviduje papier, sponky, kreditné karty a CD/DVD médiá so stupňom utajenia P-4. Likvidácia dokumentov prebieha krížovým rezom vo veľkosti 5 x 16 mm. Skartovač umožní zlikvidovať až 10 listov bežného papiera naraz. Disponuje automatickým senzorom spustenia a ochranou pred prehriatím. Objem koša na vzniknutý odpad je 21 litrov. Rozmery: 36 x 24,5 x 36,5 cm. 3 triedy ochrany Pri výbere skartovača s požadovaným stupňom ochrany je potrebné zvážiť charakter údajov, ktoré chcete likvidovať: Trieda ochrany 1: Obvyklé požiadavky na ochranu interných dát, ktoré sú prístupné pre väčšie skupiny. Neoprávnené prezradenie by malo minimálny negatívny dopad na spoločnosť. Musí byť zabezpečená ochrana osobných údajov. Trieda ochrany 2: Vysoké požiadavky na ochranu pre dôverné údaje, ktoré sa týkajú malého okruhu osôb. Neoprávnené použitie by mohlo mať významný dopad na spoločnosť a porušovať zmluvné povinnosti, služobné tajomstvo alebo zákony. Musí byť bezpodmienečne zabezpečená ochrana osobných údajov. Trieda ochrany 3: Veľmi vysoký stupeň ochrany zvlášť dôverných a tajných údajov, ktoré sú prístupné iba obmedzenému okruhu osôb s oprávneným prístupom. Neoprávnené použitie by malo vážny dopad na spoločnosť, často existenčne rozhodujúci. Musí byť bezpodmienečne zabezpečená ochrana osobných údajov. 6 klasifikácií materiálov Norma  DIN 66399 vymedzuje okrem papiera aj 5 ďalších dátových nosičov: P- zobrazenie informácií v originálnej veľkosti, napr. papier, film a iné tlačové formy F- zobrazenie informácií v zmenšenej veľkosti, napr. mikrofilmy, fólie O- zobrazenie informácií na optických dátových nosičoch, napr. CD/DVD T- zobrazenie informácií na magnetických dátových nosičoch, napr. ID karty, diskety H- zobrazenie informácií na pevných diskoch s magnetickými dátovými nosičmi E- zobrazenie informácií na elektronických dátových nosičoch, napr. flash pamäť, čipová karta  stupňov utajenia Sedem bezpečnostných stupňov utajenia ponúka efektívnu ochranu pri likvidácii najrôznejších dokumentov. Pre ilustráciu ukážka veľkosti skartovaných častíc pre jednotlivé 

Podobné produkty